Bij bestellen van foto's van evenementen

Heel regelmatig bezoek ik evenementen en trek er heel wat foto's.

Deze worden gepubliceerd op FB, maar vanaf heden zullen sommige foto's ook te zien zijn op de site.

Foto' en prijzen kunnen dan opgevraagd worden per mail.